വ്യവസായ പ്രമുഖ ബിൽഡിംഗ് ലൈൻ സംരക്ഷണം

വൈവിധ്യമാർന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യവസായ-പ്രമുഖ ഡ്രെയിനേജ് സൊല്യൂഷനുകളുടെ അത്യാധുനിക ശ്രേണിയായ JC BuildLine ഉപയോഗിച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തെ സംരക്ഷിക്കുക.
JC BuildLine വൈവിധ്യമാർന്ന സർട്ടിഫൈഡ് സ്ലിപ്പ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഓപ്ഷനുകളുമായാണ് വരുന്നത് കൂടാതെ കൊടുങ്കാറ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് കെട്ടിടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു.ഈ ശ്രേണി ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസൈൻ സേവനത്താൽ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്‌ക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ വാട്ടർമാർക്ക് അംഗീകരിച്ചതുമാണ്.

സിദ്ധാന്തം

നിർദ്ദിഷ്ട കെട്ടിട ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലുടനീളം ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ അവയുടെ ദൃശ്യപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ സ്വാധീനം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഓരോ ഡ്രെയിനേജ് ഘടകങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കണം.

പ്രോജക്റ്റിനായി മികച്ച ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്: സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, വലുപ്പം, ഹൈഡ്രോളിക്.

ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, സൗന്ദര്യാത്മക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുകയും സിസ്റ്റം സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.മികച്ച ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം സ്ഥലത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കെട്ടിടത്തിൽ മഴവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്ന ഉചിതമായ തടസ്സ സംരക്ഷണം കെട്ടിടത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ചാനലിന്റെയും താമ്രജാലത്തിന്റെയും ഹൈഡ്രോളിക് ശേഷി വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.ക്യാച്ച്‌മെന്റ് ഹൈഡ്രോളിക്‌സ് സൈറ്റ്-നിർദ്ദിഷ്‌ടമാണ്, അതിനാൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ശരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും വലുപ്പമുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആവശ്യമാണ്.നിർദ്ദിഷ്ട സൈറ്റും ഉപയോക്തൃ ആവശ്യകതകളും പരിഗണിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്.ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും, ട്രാഫിക് ഫ്ലോ (നഗ്നപാദങ്ങൾ, കുതികാൽ, വാഹനങ്ങൾ മുതലായവ), പരിസ്ഥിതി (സമുദ്രം/നീന്തൽക്കുളം സാമീപ്യം, പാർപ്പിടം അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾക്ക് വിധേയമായത്), നിയമനിർമ്മാണ ആവശ്യകതകൾ (സ്ലിപ്പ്-റെസിസ്റ്റൻസ്, ലോഡ് റേറ്റിംഗുകൾ മുതലായവ) എന്നിവ പരിഗണിക്കുക.


പോസ്റ്റ് സമയം: നവംബർ-08-2021